Vitajte na našej webovej stránke

Projekty

Domov / Projekty

Projekty, do ktorých sme sa zapojili

„Adamko hravo-zdravo"

Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí.

Vďaka projektu „Adamko hravo-zdravo" sa deti učia správnym hygienickým návykom a zdravej výžive.

  • je zodpovedným návodom na riešenie dlhodobých problémov podpor a ochrany zdravia našich detí
  • prehlbuje vedomosti detí, inšpiračne ich motivuje a vychováva k zodpovednejšiemu vzťahu voči najzákladnejším hodnotám zmysluplného života
  • je odborne garantovaný Úradom verejného zdravotníctva SR
  • je odporúčaný Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR

„Škôlka Ježka Separka"

Vďaka spolupráci so spoločnosťou KOSIT sme do výchovno - vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku zapojili komplexnú problematiku separovania odpadov, samozrejme s ohľadom na ich vek. Učia sa o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade.
Cieľom projektu je vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia už u tých najmenších. Aj takto chceme ukázať, že sa pozitívne staviame k problematike ochrany životného prostredia.
Spolupráca materských škôl a KOSIT-u vyvrcholí celomestskou výstavou výtvarných diel. Bližšie informácie nájdete na stránke www.kosit.sk.

„Lego trieda"

Sme zapojený do projektu ,,Lego trieda", ktorého úlohou je oboznámiť deti so stavebnicami Lego a Lego Duplo. Lego trieda sa nachádza na triede č. 6. Počas školského roka organizujeme na našej materskej škole výstavu stavieb z Lega, do ktorej sa zapájajú všetky triedy.

„Náš strom"

Ide o projekt, v ktorom sa žiaci formou úloh, pozorovaní a pokusov zoznamujú so stromom od jeho koreňov k listom, zistia, čo sa s ním deje počas roku a ako veľmi je strom dôležitý pre prírodu a pro človeka. Zoznámia sa aj s niektorými jeho obyvateľmi (veverička, ďateľ, lykožrút, …) a zistia, čo robia a prečo to robia.

Prejsť na hlavnú stránku

Domov