Vitajte na našej webovej stránke

Prevádzka

Domov / Prevádzka materskej školy

Prevádzka materskej školy

Tu nájdete všetky potrebné informácie o prevádzke a chode našej materskej školy

Prevádzka

Čas

Prevádzka našej materskej školy je od 6,00 hod. do 17, 00 hod.

V školskom roku 2023/2024 bude prevádzka zabezpečená následovne:

 • Od 6,00 hod. do 7,00 hod. je prevádzka v druhom pavilóne na prízemí - 2. trieda.
 • Od 7,00 hod. do 16,30 hod. sú deti vo svojich triedach s výnimkou 2.triedy, kde sú deti do 16,00 hod. Od 16, 00 hod. do ukončenia prevádzky MŠ sú deti 2. triedy v 3. triede (2. pavilón, na poschodí).
 • Od 16,30 hod. sú aj deti ostatných tried v 3. triede (2. pavilón, poschodie), kde je služba do 17.00 hod., teda do ukončenia prevádzky MŠ.
Deti ráno prijímame do 8, 00 hod.

Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.

Usporiadanie denných činností

Čas Činnosť
6:00 - 8:00 -otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
8:00 - 8:45 -hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
8:45 - 9:45 -hygiena, desiata, vzdelávacie aktivity
9:45 - 11:15 -hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 - 12:15 -hygiena, príprava na obed,obed
12:15 - 14:30 -hygiena, popoludňajší odpočinok
14:30 - 15:00 -hygiena, olovrant
14:30 - 17:00 -hry, činnosti podľa výberu detí (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

Kalendár školských akcií na školský rok 2022/2023

September:

 • Dopravný prostriedok

Október:
 • Darček pre starkých
 • Jesenná brigáda
 • Beseda s dopravnými policajtmi
November:
 • Deň Materských škôl - Land art
 • Tvorivé dielne
December:
 • Vítame Mikuláša
 • Vianočné programy - Kým zaznejú zvony čarokrásnych Vianoc
 • Výstava z lega
Január:
 • Programovanie s včielkou Bee Bot
Február:
 • Karneval
 • Náš hudobný nástroj
Marec:
 • Návšteva bábkového divadla
 • Školské kolo v sólovom speve a prednese poézie a prózy
 • Svetový deň vody
Apríl:
 • Kolieskový deň
 • Veľkonočné radovánky
 • Predplavecký výcvik
Máj:
 • Slávnostné triedne aktívy Deň matiek
 • Tradičné remeslá
 • Výstavka z lega
Jún:
 • Diskotéka na školskom dvore
 • Školská športová olympiáda
 • Výlet do Lesoparku
 • Ukážka práce kynológa
 • Rozlúčková slávnosť detí prípravných tried


Krúžková činnosť

Krúžky realizované v školskom roku 2022/2023

Krúžok anglického jazyka

Realizuje ho CVČ Orgovánová 5, je určený pre deti vo veku od 5 rokov.

Miesto realizácie: telocvičná herňa

Termín: pondelok v čase od:

1. skupina - 14.30 - 15.30h.

2. skupina - 15.30 - 16.30h.

Výtvarný krúžok

Realizuje sa sporadicky v popoludňajších hodinách (podľa dátumov výtvarných súťaží) v 2. triede. Určený pre 5 a 6-ročné deti.

Prejsť na hlavnú stránku

Domov