Vitajte na našej webovej stránke

Prevádzka

Domov / Prevádzka materskej školy

Prevádzka materskej školy

Tu nájdete všetky potrebné informácie o prevádzke a chode našej materskej školy

Prevádzka

Čas

Prevádzka našej materskej školy je od 6,00 hod. do 17, 00 hod.

V čase pandémie Covid 19 bude prevádzka od 06.30 h. do 16.30 h. Po ukončení opatrení súvisiacou s pandémiou Covid 19 bude prevádzka MŠ od 06.00 h. do 17.00 h.

V školskom roku 2020/2021 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:

 • Od 6,00 hod. do 7,00 hod. je prevádzka v prvom pavilóne na prízemí - 1. trieda.
 • Od 7,00 hod. do 16,30 hod. sú deti vo svojich triedach s výnimkou 1.triedy, kde sú deti do 16,00 hod. Od 16, 00 hod. do ukončenia prevádzky MŠ sú deti 1. triedy v 4. triede (1. pavilón, na poschodí).
 • Od 16,30 hod. sú aj deti ostatných tried v 4. triede (1. pavilón, poschodie), kde je služba do 17.00 hod., teda do ukončenia prevádzky MŠ.
Deti ráno prijímame do 8, 00 hod.

Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.

Usporiadanie denných činností

Čas Činnosť
6:00 - 8:00 -otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
8:00 - 8:45 -hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
8:45 - 9:45 -hygiena, desiata, vzdelávacie aktivity
9:45 - 11:15 -hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 - 12:15 -hygiena, príprava na obed,obed
12:15 - 14:30 -hygiena, popoludňajší odpočinok
14:30 - 15:00 -hygiena, olovrant
14:30 - 17:00 -hry, činnosti podľa výberu detí (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

Kalendár školských akcií na školský rok 2020/2021

September:

Október:
 • Svetový deň zdravej výživy - Jeseníčkovia
 • Jesenná brigáda
 • Šarkaniáda
November:
 • Deň Materských škôl - Land art
 • Burza detskej literatúry
December:
 • Vítame Mikuláša
 • Vianočné programy - Kým zaznejú zvony čarokrásnych Vianoc
 • Výstava z lega ,,Moje mesto"
Január:
 • Programovanie s včielkou Bee Bot
Február:
 • Karneval
Marec:
 • Návšteva bábkového divadla
 • Školské kolo v sólovom speve a prednese poézie a prózy
 • Kamarát chrobák
 • Svetový deň vody
Apríl:
 • Kolieskový deň
 • Veľkonočné radovánky
 • Mini farma
 • Predplavecký výcvik
Máj:
 • Slávnostné triedne aktívy Deň matiek
 • Školská športová olympiáda
 • Výstavka z lega na tému "Voňavý les"
Jún:
 • Diskotéka na školskom dvore
 • Výlet na Alpinku
 • Stavanie hradov z piesku
 • Rozlúčková slávnosť detí prípravných tried


Krúžková činnosť

Krúžky realizované v školskom roku 2020/2021

Krúžok anglického jazyka

Z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR je dôčasne prerušená realizácia krúžku anglického jazyka.

Realizuje ho jazyková škola PROAMERICANA, je určený pre deti vo veku od 4 rokov.

Miesto realizácie: telocvičná herňa

Termín: utorok a štvrtok v čase od:

4. trieda - utorok: 15.00 - 15.30 a štvrok: 15.35 - 16.05

3. trieda - utorok: 15.35 - 16.15 a štvrtok: 15.00 - 15.30

Výtvarný krúžok

Realizuje sa sporadicky v dopoludňajších hodinách (podľa dátumov výtvarných súťaží) v 3. triede. Určený pre 5 a 6-ročné deti.

Prejsť na hlavnú stránku

Domov