Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 15.6.2020 do 30.6.2020

Materská škola bude otvorená za sprísnených hygienicko - epidemiologických opatrení.

 • Prevádzka MŠ bude od 06:30 do 16:30 hod. Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:30 hod.
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Odporúča sa minimalizovanie času sprevádzajúcich osôb v interiéri a exteriéri MŠ.
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • Meranie teploty sa uskutočňuje len náhodne.
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Na utieranie rúk budú deti používať svoje uretáky, ktoré sa budú vymieňať 1x v týždni a to v piatok.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom v piatok.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

  Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

 • Rozdelenie detí do tried od 15.6.2020 do 30.6.2020

  1. trieda - deti z 1. a 3. triedy
  2. trieda - deti z 2.a 3. triedy
  3.trieda - nebude v prevádzke
  4.trieda - len deti zo 4. triedy
  5. trieda - len deti z 5. triedy
  6. trieda - len deti zo 6. triedy

  Zmena organizácie prevádzy MŠ od 15.6.2020

  V súvislosti s uvoľňovaním opatrení od 15.6.2020 je možné umiestniť v MŠ deti rodičov, ktorým doteraz nebolo vyhovené z kapacitných alebo personálnych dôvodov.
  Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o MŠ od 15.6.2020, aby to oznámili na tel. č. 0907 900 114 alebo na e-mail msjaltska@msjaltska.sk

  Prosím, oznámte nám to najneskôr do 12.6.2020 - 9:00 hod.

  Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

  Prejsť na hlavnú stránku

  Domov