Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NAŠEJ MŠ

Srdečne pozývame budúcich škôlkarov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.04.2024 od 15:00 do 16:00 hod. v priestoroch našej MŠ. Tešíme sa na Vás! :)

Akcie a aktivity v mesiaci apríl

 • Dňa 4.4. 2024 o 9:00 hod. navštívime s deťmi Bábkové divadlo - rozprávka Neposlušná Linda.
 • Dňa 9.4. 2024 o 9:30 hod. nás navštívia Policajti - za priaznivého počasia bude akcia prebiehať na školskom dvore.

  Edupage

  Vážení rodičia, táto webová stránka MŠ bude fungovať už len do mája. Preto Vám dávame do pozornosti naše nové webové sídlo https://msjaltska.edupage.org/ .

  2%

  Oznamujeme rodičom, že tohto roku nie je naša materská škola prijímateľom 2% z daní.

  Zápis do materskej školy

  V mesiaci máj sa uskutoční zápis do našej MŠ.

  Miesto zápisu:

 • Materská škola Jaltská 33, 040 22 Košice - hospodársky pavilón - riaditeľňa

  Termín zápisu:

 • 02.05.2024 - v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.
 • 03.05.2024 - v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod.
 • 06.05.2024 - v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  Podrobné informácie o podmienkach prijatia sa dočítate v sekcii Budem škôlkar.

  Zmena výšky poplatkov za MŠ

  Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2024.

  Dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

  Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ(školné) sa mení zo súčasných 40 € na 50 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia.

  Zmena výšky režijných nákladov - školská jedáleň.

  V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

  „(4) Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov vo veku do 15 rokov je 8 €."

  Zmena výšky poplatkov za MŠ

  Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023.

  15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

  V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ(školné) sa mení zo súčasných 20 € na 40 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v MŠ mení zo súčasných 1,45 € na 2.30 € na dieťa na deň.
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 5 € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

  Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si ich v banke zmenili. Rodičovský príspevok ostáva mezmenený(7€).

  Poplatky za stravu od 01.01.2023

 • 2,30 €/denne - celodenná strava ( desiata: 0,55€ ;obed: 1,30€ ;olovrant: 0,45€)
 • deti, ktoré poberajú Štátnu dotáciu na stravu (5-6 ročné a deti s PPPV): 1,40€ na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 0,90 €/ na deň.
 • výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5 € na mesiac (povinný poplatok každé dieťa okrem HM).

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov