Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Deň otvorených dverí v našej MŠ

Srdečne pozývame rodičov a budúcich škôlkarov na Deň otvorených dverí v našej MŠ, ktorý sa uskutoční dňa 19.04.2023 od 15:00 do 17:00h. Bližšie informácie nájdete v sekcii Dokumenty. Tešíme sa na Vás.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 21.03.2023 navštívia deti našej materskej školy Bábkové divadlo. Odchod autobusov z MŠ je o 08:30h.

Zápis do Marskej školy na školský rok 2023-2024

Miesto zápisu: Materská škola Jaltská 33, 040 22, Košice - hospodársky pavilón - riaditeľňa.

Termín zápisu:

 • 03.05.2023 - v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.
 • 04.05.2023 - v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod.
 • 05.05.2023 - v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  Bližšie informácie o podmienkach prijatia sa dočítate v sekcii Budem škôlkar.

  Zmena výšky poplatkov za MŠ

  Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023.

  15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

  V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ(školné) sa mení zo súčasných 20 € na 40 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v MŠ mení zo súčasných 1,45 € na 2.30 € na dieťa na deň.
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 5 € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

  Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si ich v banke zmenili. Rodičovský príspevok ostáva mezmenený(7€).

  Poplatky za stravu od 01.01.2023

 • 2,30 €/denne - celodenná strava ( desiata: 0,55€ ;obed: 1,30€ ;olovrant: 0,45€)
 • deti, ktoré poberajú Štátnu dotáciu na stravu: 1,30€ na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 1 €/ na mesiac: 22 €+réžia 5€ = 27 €
 • výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5 € na mesiac (povinný poplatok každé dieťa okrem HM).

  Logopédia v MŠ - NOVÉ TERMÍNY 2023

  Logopédia v MŠ pre prihlásené deti sa uskutoční v termínoch 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 14.03., 28.03., 13.04., 25.04., 09.05., 23.05 a 06.06.

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov