Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Termíny triednych aktívov

12.9.2023 ( utorok):

15:30 hod. - 1., 2. a 5. trieda

16:00 hod. - 3., 4. a 6. trieda.

Zmena výšky poplatkov za MŠ

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023.

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ(školné) sa mení zo súčasných 20 € na 40 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v MŠ mení zo súčasných 1,45 € na 2.30 € na dieťa na deň.
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 5 € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

  Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si ich v banke zmenili. Rodičovský príspevok ostáva mezmenený(7€).

  Poplatky za stravu od 01.01.2023

 • 2,30 €/denne - celodenná strava ( desiata: 0,55€ ;obed: 1,30€ ;olovrant: 0,45€)
 • deti, ktoré poberajú Štátnu dotáciu na stravu (5-6 ročné a deti s PPPV): 1,40€ na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 0,90 €/ na deň.
 • výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5 € na mesiac (povinný poplatok každé dieťa okrem HM).

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov