Vitajte na našej webovej stránke

Dokumenty

Domov / Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie pre Vás...

Všetky potrebné dokumenty nájdete nižšie

Pozvánka na Deň otvorených dverí MŠ

Objednávka č.10 CANIS

2% - Vyhlásenie 2022

Správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch 2021-22

Školský poriadok 01.09.2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Uznesenie VZN č.103

Adaptácia dieťaťa na materskú školu

Zmena VZN 103 príloha

Informácie k dotácií na stravu od 1.8.2021

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov - dodatok

Online činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie počas aktuálnej situácie

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie počas aktuálnej situácie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ od 15.06.2020 do 30.06.2020

Objednávka All 4 school

Objednávka BARIBAL

Objednávka č. 1/2022 Múdre hranie 2

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk. rok 2020/21

Darujte nám 2% Vami zaplatenej dane!

Vážení rodičia a priaznivci školy!
Ak ste sa rozhodli venovať 2% zaplatenej dane deťom našej materskej školy, ĎAKUJEME!!!
Rodičovské združenie pri Materskej škole Jaltská 33 je zaregistrované v Notárskej komore SR , preto 2% z dane budú poukázané priamo na účet nášho rodičovského združenia.
Tlačivo na poukázanie 2% Vami zaplatenej dane si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty.
Kto si podáva daňové priznanie sám, uvedie v kolónkach tieto údaje:

  • obchodné meno(názov): SRRZ - RZ pri Materskej škole
  • sídlo: 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, Jaltská 944/33
  • právna forma : Občianske združenie. IČO 173196170997

    Prosím dodržte tento postup:
  1. Vytlačte si predpísané tlačivo, alebo si ho vyžiadajte u triednej učiteľky prípadne u riaditeľky školy
  2. Vyplňte vyhlásenie o preukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane a vyžiadajte si na svojej mzdovej učtárni do 15.2.2023 potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022
  3. Doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane triednej učiteľke
  4. Riaditeľka materskej školy sa postará o doručenie príslušných tlačív na daňový úrad.

Prejsť na hlavnú stránku

Domov