Vitajte na našej webovej stránke

Materská škola Jaltská 33, Košice

To najlepšie pre Vaše deti

OZNAMY

Image

Kto sme?

Sme materská škola pavilónového typu plná skúsených, kvalifikovaných a vždy usmiatych zamestnacov.

Materská škola prevádzkuje 6 tried.

Vybavenie

Všetky triedy, šatne, aj hygienické zariadenia sú zmodernizované.

V každom pavilóne sa nachádza jedna IT tabuľa.

Sme EKOlogickí

Celoročne organizujeme:

 1. zber papiera
 2. zber vrchnákov z PET fliaš
 3. zber použitých bateriek
 4. exkurziu do spaľovne KOSIT

Image
O nás

Materská škola Jaltská 33

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov a deťom s pokračovaním v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Triedy sa nachádzajú v samostatných pavilónoch.

Viac o nás

Spolupráce

Naša materská škola spolupracuje s:

Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Naša materská škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),

 • Adresa:Zuzkin park 10, Košice
 • Telefón:055/7871639
 • e-mail:pppzuzkp@pobox.sk
 • web: www.pppke.ksuke
 • Poskytujú poradenstvo nám a našim rodičom pri riešení problémov so správaním, testovaním školskej zrelosti, individuálnej integrácii detí. Rodičia môžu vyhľadať pomoc odborníkov v prípade potreby (riešenie výchovných problémov, vzťahov medzi deťmi, rodinných problémov). Na naše požiadanie prichádza psychologička priamo do MŠ, kde pozoruje problémové dieťa a tak vie objektívne posúdiť daný problém a ponúknuť jeho riešenia.
  Najčastejšie však využívame služby CPPPaP pri testovaní školskej zrelosti.

  ZŠ Postupimská 37

  Riaditeľstvá Základnej školy na Postupimskej 37 a Materskej školy na Jaltskej 33 v Košiciach vypracovali Projekt spolupráce medzi oboma zariadeniami.
  Cieľom projektu je pripraviť deti z prípravnej triedy materskej školy pre vstup do základnej školy.

  Dobrá spolupráca je zárukou kvalitnej pripravenosti našich detí pre vstup do základnej školy.

  Základná škola ponúka možnosť využívať školskú telocvičňu aj počítačovú učebňu. Žiaci ZŠ nám pomáhajú s drobnými prácami pri úprave areálu MŠ.

  Spoluprácu tvoria:

  • vzájomné návštevy na úrovni riaditeľstiev oboch zariadení
  • odborné vzájomné hospitácie učiteliek ZŠ a MŠ
  • kultúrno-spoločenské posedenia
  • športové podujatia
  • účasť učiteľov ZŠ na rodičovskom združení v MŠ
  • prezentácia výsledkov práce oboch zariadení

  Spoločné aktivity:

  1. Návšteva v základnej škole (oboznámenie sa s prostredím).
  2. Otvorená hodina v ZŠ - „Čo sme sa už naučili".
  3. Deň otvorených dverí pre rodičov a detí.
  4. Pravidelná návšteva v školskej knižnici.
  5. Vystúpenie detí MŠ na predvianočných oslavách v ZŠ.
  6. Informačná nástenka v MŠ o základnej škole a jej aktivitách.
  7. Účasť riaditeľa ZŠ na triednych aktívoch v MŠ(oboznámenie rodičov s koncepciou rozvoja školy, úlohách a plánoch).
  8. Účasť učiteliek 1. ročníkov ZŠ na triednych aktívoch v MŠ, oboznámenie rodičov s požiadavkami na pripravenosť detí pre vstup do ZŠ.
  9. Spoločná výstava prác zo stavebnice LEGO.
  10. Návšteva detí MŠ v priestoroch arboréta a kútika živej prírody v ZŠ.
  11. Pri príležitosti MDD spoločné šporovo-kultúrne podujatie v priestoroch ZŠ.
  12. Stretnutie učiteliek MŠ s učiteľkami budúcich 1. ročníkov.

Prejsť na hlavnú stránku

Domov